Personen- en familierecht en erfrecht


Opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener

Personen- en familierecht en erfrecht

Inhoudsopgave document Personen- en familierecht en erfrecht tutti

 

 • Hoofdstuk 1            Wat is recht?                                                                  2
 • Hoofdstuk 2            Bronnen van het recht                                                   13
 • Hoofdstuk 3            Nederland, een democratische rechtsstaat                   15
 • Hoofdstuk 4            De wetgevende taak van de overheid                           17
 • Hoofdstuk 5            Wat is mediation?                                                          19
 • Hoofdstuk 6            De bestuurstaak van de overheid                                  21
 • Hoofdstuk 7            Burgerlijk recht                                                               23
 • Hoofdstuk 8            Strafrecht                                                                       25
 • Hoofdstuk 9            Privacywetgeving                                                           27
 • Hoofdstuk 10          Europees recht                                                           29 - 33

Opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener

Personen- en familierecht en erfrecht

 

Inhoudsopgave document Personen- en familierecht en erfrecht tutti

 

 

 • Hoofdstuk 1            De plaats van het personen- en familierecht in het recht         2
 • Hoofdstuk 2            Geboorte, overlijden en naam                                                   4
 •                                Casus 1 Basisregistratie Personen (BRP)                         4
 •                                Casus 2 Naamswijziging                                                               6
 • Hoofdstuk 3            Handelingsbekwaamheid                                                          7
 • Hoofdstuk 4            Huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen            9
 • Hoofdstuk 5            Het einde van de relatie: echtscheiding, beëindiging
 •                                partnerschap en einde van het samenwonen                           11
 • Hoofdstuk 6            De juridische ouders van een kind                                            13
 • Hoofdstuk 7            Gezag over minderjarige kinderen                                            15
 • Hoofdstuk 8            De plaats van het erfrecht                                                         17
 • Hoofdstuk 9            Inleiding erfrecht                                                                        19
 • Hoofdstuk 10         Wettelijk erfrecht                                                                        21
 • Hoofdstuk 11         Testamentair erfrecht                                                                23
 • Hoofdstuk 12         Vereffening en verdeling van de nalatenschap                      24-25

 

Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl