Wie ben ik…

 

Ik ben een blinde man van 70 jaar oud, studeer voor juridisch administratief dienstverlener en ben inmiddels zo ver dat ik mensen met een juridisch probleem mag en kan helpen.

 

Ik heb al praktijkervaring opgedaan, maar in het kader van mijn studie wil ik nog veel meer mensen helpen om hun recht te kunnen halen.

 

U zult zich wel afvragen waar mijn interesse in het recht uit voort is gekomen en hoe ik praktijkervaring heb opgedaan.

Ik heb vanaf 1970 tot 2015 op een Rabobank gewerkt als administratief medewerker en mijn werk bestond uit het uittypen van verslagen van vergaderingen, interne circulaires en juridische verslagen, die opgenomen waren op mini-cassettebandjes. Deze informatie werkte ik aanvankelijk uit op een typemachine en later op de computer.

 

Bij het uitwerken van de juridische verslagen begon ik me steeds meer te interesseren in het recht. Eigenlijk heeft mij dat altijd al geboeid. Nadat ik alles uit had getypt, bracht ik dit document met daarbij de mini-cassette naar degene die het werk had aangeleverd. Ik vroeg hem/haar dan vaak naar de betekenis van de juridische kernbegrippen die in het verslag voorkwamen. Hij/zij legde heel geduldig uit wat deze begrippen inhielden en daarna ging ik apetrots met de verworven kennis terug naar mijn werkplek.

 

Ik mocht ook regelmatig mee naar een rechtszaak en daar luisterde ik goed naar de pleidooien van advocaten waarin ook weer rechterlijke uitspraken uit voortvloeiden. Op de terugweg legde deze jurist mij een casus voor die ik dan op zijn aanwijzingen moest interpreteren, (uitleggen). Hierdoor leerde ik op den duur dat uitspraken van rechters zijn gebaseerd op het uitleggen van wetten.

Op deze manier heb ik al veel praktijkervaring opgedaan.

 

In 2015, na mijn pensioen, moest ik een andere dag invulling gaan zoeken. Na een paar jaar wilde ik eigenlijk nog wel dieper in de rechten duiken, en ik besloot bij het NTI te informeren of ik daar een rechtenstudie zou kunnen volgen. Daar vertelde ze mij dat er een Mbo-opleiding bestond die dieper op de rechten in ging en het werd de opleiding: juridisch administratief dienstverlener waarmee ik al geruime tijd bezig ben. Ik mag nu ook al nog meer praktijkervaring gaan opdoen.

 

Ik kan heel goed begrijpen dat u door het juridisch probleem waarmee u te kampen hebt alsmede de emoties die meespelen niet meer weet waar u terecht kunt voor bemiddeling.

 

De rechtsgang zit toch al ingewikkeld in elkaar.

Komt u er niet uit, dan bevindt u zich hier op de juiste website.

 

Klik op de link “contact” die naar het contactformulier verwijst en vul daarin de gevraagde gegevens in:

 

Vul uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en postcode en uw woonplaats in. Tot slot komt u bij een tekstveld uit waarin u uw juridisch probleem kunt vermelden. Klik vervolgens op de knop “verzenden” en ik zal zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.

 

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat er kosten zijn verbonden aan de behandeling van uw casus. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk hoeveel tijd ik nodig heb voor de bemiddeling. Is uw inkomen te laag om deze kosten te kunnen betalen, dan is het mogelijk om een toevoeging aan te vragen bij de overheid, die een groot deel van deze kosten betaalt; in dat geval betaalt u alleen een eigen bijdrage.

 

Er zal vertrouwelijk met uw persoonsgegevens worden omgegaan, conform de eisen van de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, 25-5-2018). Lees vooral de algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Gaat u akkoord met de privacyverklaring, klik dan op de daarvoor bestemde knop. Het staat u uiteraard vrij om het cookiebeleid al dan niet te accepteren.

 

Hebt u nog vragen ten aanzien van deze website of anderszins, dan gaat u naar de link “veel gestelde vragen” en daar vindt u wellicht een antwoord op uw vraag.

 

Tot ziens

 

Jan Lormans 

 


Verder over mij


Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl