Casus 7: titel

Een supermarkt koppelt zijn reclameaanbiedingen aan een klantenkaart. Wie een klantenkaart bij de kassa kan laten zien, heeft recht op korting.

Een klant maakt bezwaar tegen deze werkwijze. Hij wil ook korting, maar hij voelt er niets voor om zijn naam en adres aan de supermarkt te geven om zo in aanmerking te komen voor een klantenkaart.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de klant gelijk. De supermarkt moet de klant ook in de gelegenheid stellen om van de aanbiedingen gebruik te maken als hij zijn persoonsgegevens niet prijs wil geven.


Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl