Casus 5: titel

 

Bouwman vervangt de interne geheugens van de honderd laptops die werkgever De Groot voor zijn werknemers beschikbaar heeft. De prijs daarvan, inclusief installatiekosten, bedraagt $40.000,-.

De Groot zal deze prijs in drie termijnen betalen. Op de rekening staat als voorwaarde dat Bouwman eigenaar blijft van de goederen die hij levert totdat De Groot de prijs volledig heeft betaald.

Het lukt De Groot niet om de koopsom in de afgesproken termijnen te betalen. Als Bouwman zijn interne geheugens als eigenaar komt opeisen bij De Groot, doet zich een probleem voor. Is Bouwman nog wel eigenaar van de interne geheugens nu ze deel uitmaken van de laptops, die inmiddels vanwege de betalingsproblemen van De Groot in handen zijn van de bank?

Uiteindelijk legt Bouwman de zaak aan de rechter voor.


Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl