Casus 4: titel

 

Omdat steeds duidelijker wordt hoe schadelijk het drinken van alcohol is voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren, besluit het kabinet-Rutte2 om de Drank- en Horecawet te veranderen.

Ondernemer mogen door de wetswijziging geen alcoholische dranken meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Jongeren tot 18 jaar die in het openbaar alcohol drinken, lopen het risico van een boete.Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl