Casus 3: titel

 

Een instelling die feesten organiseert vraagt aan mannen een toegangsprijs van $20,- en aan vrouwen $10,-. De instelling vraagt een lagere prijs aan vrouwen om zo meer vrouwen op de feesten te krijgen, zodat er ongeveer evenveel vrouwen als mannen aanwezig zijn. Dat is voor de deelnemers aantrekkelijk.

 

Bovendien, zo zegt de instelling, zorgt de aanwezigheid van te veel mannen op een feest voor onrust. Als het evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen is verstoord, leidt dit in veel gevallen tot meer agressiviteit, aldus de organisatie. Een mannelijke deelnemer aan een van de feesten voelt zich door de verschillende toegangsprijzen gediscrimineerd. Daarom stapt hij naar het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel te vragen over het beleid van de instelling.


Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl