Casus 2: titel

Omdat het al dagen vriest, dreigen de waterleidingen in een pakhuis te springen. Eigenaar Nijhoff vraagt aan de bewoonster van de woning boven het pakhuis of ze de hoofdkraan van de waterleiding dicht wil draaien om zo waterschade te voorkomen. De bewoonster weigert dit. Het gevolg is dat de waterleidingen springen en dat de goederen die in het pakhuis liggen opgeslagen ernstig beschadigd raken door het water. Nijhoff is woedend op de bewoonster, die in het recht bekend staat als de “Zutphense waterjuffer”.

Hij daagt haar voor de rechter want zij heeft volgens hem de schade veroorzaakt. De Zutphense waterjuffer vindt dit onzin. De schade is veroorzaakt door het water en niet door haar, want nergens in de wet staat dat ze de hoofdkraan dicht moet draaien als de eigenaar van een pakhuis daar om vraagt.


Jan Lormans Juridische Dienstverlening

Adonislaan 1a

5702 GE Helmond

T: +31(0) 6 5278 4996

W: www.juridischebemiddeling-helmond.nl

M: info@juridischebemiddeling-helmond.nl